panorama

OYS:n lasten ja naisten sairaalan suunnittelu alkaa

Oulun Ylipistollisen sairaalan Tulevaisuuden sairaala -ohjelma käynnistyy. Sen ensimmäisen vaiheen, lasten ja naisten sairaalan, suunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijapalveluista järjestetyn tarjouskilpailun on voittanut Tiernaryhmä -nimiminen asiantuntijakonsortio. Siihen kuuluvat A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, UKI Arkkitehdit Oy, Granlund Kuopio Oy, Granlund Tampere Oy sekä Projektipalvelu Prodeco Oy.

Asiantuntijapalvelut sisältävät muun muassa pää-, arkkitehti-, talotekniikka-, lääkintälaite- ja rakennesuunnittelun sekä hankinta- ja rakennuttamistehtävät. Prodecon toimii ryhmässä rakennuttamisen asiantuntijana, mihin rooliin kuuluu myös mm. kustannusasiantuntija- ja projektinjohtotehtäviä. 

Tulevaisuuden sairaala 2030 on vuonna 2012 käynnistynyt uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa sekä rakentaa ja peruskorjata kiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita. Tulevaisuuden sairaalaan on varauduttu investoimaan lähivuosikymmeninä noin 500 miljoonaa euroa.

Tarjouskilpailun perusteella tehty hankintapäätös koskee valmisteluvaiheen suunnittelua, mutta sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus käyttää asiantuntijaryhmää myös lasten ja naisten sairaalan toteutussuunnittelussa ja uudistusohjelman eri osahankkeissa. Valmisteluvaiheen toimeksiannon enimmäisarvo on 1,8 miljoonaa euroa.

”Uuden sairaalan rakentaminen antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden uudistaa toimintamalleja ja hyödyntää uusinta teknologiaa selvästi nykyistä laajemmin ja tehokkaammin ja samalla parantaa palveluntuotantoamme ja hoidon vaikuttavuutta merkittävästi”, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio painottaa. Hänen mukaansa tuottavuuslisä voi olla jopa niin suuri, että sen avulla voidaan kattaa koko kiinteistöinvestointi sairaalan elinkaaren aikana.

Kustannussäästöjä tavoitellaan esimerkiksi tilakuluissa siten, että toiminta saadaan mahtumaan entistä tiiviimpiin tiloihin, joiden käyttöaste on nykyistä korkeampi. Näin säästetään sekä rakennus- että käyttökuluissa. Uudet tilat ovat myös vanhoja energiatehokkaampia.

Tilojen ylläpitokustannukset muodostavat kuitenkin vain noin 11 prosenttia kokonaiskustannuksista. Suurimmat kulut syntyvät varsinaisesta sairaalatoiminnasta, joten myös suurin säästöpotentiaali on siellä.

”Suunnittelun alkuvaihe on erittäin tärkeä, koska silloin tehdään toiminnan kannalta merkittävimmät päätökset. Samalla sidotaan suurin osa sairaalan elinkaaren aikaisista toiminnallisista kustannuksista”, Tampio sanoo

”Tavoitteenamme on kehittää uudistamisohjelman toteutusmallia niin, että voimme luoda puitteet mahdollisimman varhaiselle vuorovaikutteiselle yhteistyölle projektin eri sidosryhmien ja osapuolien kanssa. Toteutustapana pyritään soveltamaan integroidun projektitoimituksen periaatteita, jossa riskit jaetaan hankkeen osapuolten välillä, ja heitä kannustetaan toimimaan yhdenmukaisena ryhmänä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Tierna-suunnitteluryhmän pääsuunnittelija Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:stä  toteaa, että terveydenhuollon kehittyvät toimintamallit, terveysteknologian nopea kehitys, uudet energia-, olosuhde- ja elinkaarivaatimukset sekä kustannuspaineet asettavat tulevaisuuden sairaalan suunnittelulle erittäin kovat haasteet.

”Moniammatillinen suunnittelu- ja asiantuntijaryhmämme käyttää uusinta teknologiaa ja nykyaikaisia suunnittelumenetelmiä hyväksi suunnitteluprosessissa. Tällaisina voidaan mainita esimerkiksi oululaisen arkkitehtitoimisto UKI-Arkkitehdit Oy:n kehittämä käyttäjien tehokkaan suunnitteluun osallistumisen mahdollistava VALO-menetelmä, tietomallintamiseen perustuva suunnittelu kaikilla suunnittelun osa-alueilla sekä malleja hyödyntävät simulaatiot”

« Takaisin

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja