panorama

Onko rakennuttajakonsultin tuoma hyöty on palkkiota suurempi? 

Ins. AMK Mikko Helistö on opinnäytetyössään tutkinut ammattitaitoisen rakennuttajakonsultin merkitystä rakennushankkeessa yleensä sekä erikseen Projektipalvelu Prodeco Oy:n toiminnan vaikutusta hankkeissa, joissa yritys on toiminut rakennuttamistehtävissä. Tutkimus tehtiin pääosin kyselylomakkeilla sekä osin asiakkaita haastattelemalla. Tutkimukseen saatiin urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja tilaajien edustajista yhteensä 64 vastaajaa. Työ antaa arvokasta tietoa sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen että rakennuttajakonsultin palkkaamista harkitsevalle tilaajalle.

Tärkeimpiä työssä ja haastatteluissa esille tulleita seikkoja olivat mm:

  • Ammattitaitoinen projektinvetäjä on realistisen aikataulun ohella yksi eniten rakennushanketta helpottavista tekijöistä (kaavio 1). Rakennuttajakonsulttien ammattitaidossa on kuitenkin suuria vaihteluita.
  • Vastaavasti ammattitaidoton projektinvetäjä on eniten rakennushanketta vaikeuttava tekijä (kaavio 2).
  • Ammattitaitoisen rakennuttajakonsultin vaikutus rakennusprosessiin koettiin kokonaisuudessaan selvästi positiivisena (kaavio 3).
  • Paras vaihe rakennuttajakonsultin ottamiselle mukaan hankkeeseen on hankkeen alussa (kaavio 4).
  • Prodeco Oy:n palkkio oli asiakkaiden näkemyksen mukaan pienempi tai huomattavasti pienempi kuin työpanoksesta saavutettu kokonaishyöty ja pienempi tai korkeintaan yhtä suuri kuin saavutettu kustannussäästö (kaavio 5 ja kaavio 6). 

 Laajemman esityksen opinnäytetyöstä PDF-muodossa voit ladata tästä linkista.

Lisätietoja aiheesta antavat Ins. Mikko Helistö, puh. 050-365 4305 ja DI Ari-Matti Jänkälä, puh. 0500-581 260. Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@prodeco.fi.

 

Suurimmat rakennusprosessia helpottavat seikat

 

 Suurimmat rakennushanketta helpottavat seikat

Kaavio 1. Tutkimuksessa kaikkien vastaajien yhteenlasketuissa vastauksissa suurimmat rakennusprosessia helpottavat seikat ovat realistinen aikataulu, ammattitaitoinen projektinvetäjä, ammattitaitoiset urakoitsijat sekä selkeät ja valmiit suunnitelmat.

Takaisin

 

Suurimmat rakennusprosessia vaikeuttavat seikat

 

 Suurimmat rakennushanketta vaikeuttavat seikat

Kaavio 2. Rakennusprosessia vaikeuttavia seikkoja tutkittaessa suurimmat vaikeuttajat ovat Helistön tutkimuksen mukaan selvästi ammattitaidoton projektin vetäjä sekä epärealistinen aikataulu.

Takaisin

 

Ammattitaitoisen rakennuttajakonsultin vaikutus rakennusprosessiin

 

 Rakennuttajakonsultin vaikutus rakennusprosessiin

Kaavio 3. Ammattitaitoisen rakennuttajakonsultin vaikutus koettiin selvästi positiiviseksi kaikkien vastaajien, myös urakoitsijoiden, keskuudessa.

Takaisin

 

 Paras vaihe rakennuttajakonsultin mukaan ottamiselle hankkeeseen

 

 Paras vaihe rakennuttajakonsultin mukaan ottamiselle hankkeeseen

Kaavio 4. Kyselyn mukaan paras vaihe rakennuttajakonsultin mukaan ottamiselle on hankkeen alussa. Tällöin myös konsultin tuoma hyöty koettiin selvästi suuremmaksi, kuin tapauksessa, jossa konsultti otetaan mukaan esimerkiksi vasta rakennusvaiheessa.

Takaisin

 

Projektipalvelu Prodeco Oy:n palkkion suhde asiakkaalle tuotettuun kustannussäästöön ja kokonaishyötyyn

 

 Prodeco palkkio suhteessa kokonaishyötyyn

Kaavio 5. Prodeco Oy:n palkkion suhde saavutettuun kokonaishyötyyn. Rakennuttajakonsultin palkkion suhdetta tuotettuun hyötyyn voidaan tarkastella ainakin kahdesta näkökulmasta. Konsultin palkkion tulee vähintäänkin vastata tuotettua kokonaishyötyä, mutta mielestämme myös tuotettua kustannussäästöä hankkeessa.

 

 Prodecon palkkio suhteessa kustannushyötyyn

Kaavio 6. Prodeco Oy:n palkkion suhde saavutettuun kustannussäästöön. Verrattaessa yleisesti rakennuttajakonsulttien palkkioita kokonais- ja kustannushyötyyn suhde ei ollut yhtä hyvä, vaan palkkion koettiin eräissä tapauksissa olevan jopa selvästi suurempi kuin saavutettu hyöty.

Takaisin
Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja