panorama

Turvallisuuskoordinaattori huolehtii rakennuttajan lakisääteisistä turvallisuusvelvoitteista


Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (Vna 205/2009) määrittelee, että rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskordinaattori huolehtii rakennuttajalle määrätyistä turvallisuutta ja terveyttä koskevista velvoitteista.  Rakennuttajan tulee asetuksen mukaan mm:

  • suunnittelutoimeksiannossa edellyttää suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista rakentamisessa ja annettava sellaiset tiedot, joita suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslain 57 §:n mukaisen vastuunsa toteuttamisessa
  • huolehtia, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden yhteensovittamista
  • huolehtia, että suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle
  • nimetä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja
  • laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja
  • laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvallisuussäännöt
  • laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet
  • varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt rakennustyön turvallisuussuunnitelmat ja rakennustyömaaa-alueen käytön suunnitelmat
  • huolehtia, että ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskohteeseen laaditaan ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät alkavat siis jo ennen suunnittelun käynnistämistä ja kestävät kohteen vastaanottoon saakka. Turvallisuuskoordinaattori tuleekin nimetä jo hankkeen alkuvaiheessa ja hänen tulee toimia aktiivisesti kaikissa hankkeen vaiheissa rakennustyön turvallisuuden edistämiseksi.

Käytännössä rakennushankkeeseen ryhtyvällä ei useinkaan ole riittäviä resursseja tai pätevyyttä turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hoitamiseen. Tällöin turvallisuuskoordinaattorina voi toimia rakennuttajakonsultin edustaja tai tehtävään erikseen palkattu henkilö.

Vastaamme tarvittaessa puolestasi turvallisuuskoordinaattorin velvoitteista niin pienissä kunnossapitotöissä kuin suurissa rakennushankkeissakin. Henkilökuntamme kokemus vaativien kohteiden suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta sekä rakennuttajan turvallisuusvelvoitteista antavat hyvät edellytykset koordinaattorin vastuullisen tehtävän hoitamiseen.

 
Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta. Kerromme mielellämme lisää. Lisätietoja antaa:  

Ari-Matti Jänkälä, puh. 0500-581 260

Sähköpostilla: etunimi.sukunimi@ains.fi

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja